Recent Posts

Embed Timelapse Video from DropBox [Test]

less than 1 minute read

Seorang pencinta malam bercerita pada gulita, sambil menunjukkan air matanya. Katanya: Cuma padamu aku tunjukkan, sebab siang terlalu ceria untuk melihat ...